scv ba mavrica EUTRIP
SSGZ-savinjsko-saleska-logo-krivulje dsv logo

S 1. 11. 2015 je podjetje EUTRIP zaključilo izvedbo sklopa dogodkov v okviru projekta Sistematično energetsko upravljanje stavb, faza 2, ki ga je sofinanciralo podjejte Elektro Gorenjska Prodaja, podjetje za prodajo elektrike, d.o.o. Cilj projekta je bil obveščati in ozaveščati širšo javnost, predvsem podjetja, hotelske verige, upravnike oz. lastnike stanovanj, občine, javne zavode in druge subjekte, ki upravljajo oz. imajo v lasti večje stavbe (površine okoli 1.000 m2).

 

Projekt je zajemal izvedbo treh konferenc oz. delavnic in 10 praktično-svetovalnih delavnic. Prav tako je bila izdana zgibanka oz. tiskovina na temo praktičnih primerov energetskega upravljanja stavb.

Udeleženci delavnic in prejemniki informativne zgibanke so imeli možnost spoznati primere dobre prakse na področju energetskih pregledov in energetskih sanacij s poudarkom na vzpostavitvi sistemov energetskega upravljanja, ki omogočajo tudi neposredno spremljanje (ne)doseganja energetskih kazalcev. Obenem so bili deležni predstavitev o drugih naprednih načinih oz. ukrepih za učinkovitejšo rabo energije v stavbah in so pridobili informacije o možnostih prijave njihovih projektov na javne razpise za sofinanciranje.

 

Ozaveščanje in informiranje ciljnih skupin v tem projektu je bil pogoj za to, da dejansko pride do varčevanja in prihrankov energije. Šele ozaveščeni in informirani uporabniki bodo namreč dejansko uresničevali cilje politike energetsko učinkovite rabe energije.

 

Projekt je sofinanciran s strani:
Elektro Gorenjska Prodaja, podjetje za prodajo elektrike, d.o.o., Ul Mirka Vadnova 3, 4000 Kranj

 

ENERGETSKO (NE)UPRAVLJANJE JAVNIH STAVB

 

Konferenca s primeri dobrih praks

 

Velenje, 9. decembra 2014,

10.00─17.00

(Šolski center Velenje, Trg mladosti 3, predavalnica C112)

 

 

VABIMO:

Energetsko upravljanje energetsko učinkovitih javnih zgradb

Konferenca s primeri dobrih praks

                                                                                                                         

Velenje, 9. decembra 2014,

10.00─16.00

(Šolski center Velenje, Trg mladosti 3, predavalnica C112)

Vabimo vas na posvetovalno konferenco, kjer bomo v luči nove finančne perspektive s predstavniki Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport ter Ministrstva za infrastrukturo predstavili dosedanje ukrepe in prihranke energetsko saniranih objektov zavodov ter na podlagi dragocenih izkušenj predlagali smernice za nadaljnje energetske sanacije in energetsko upravljanje objektov.

 

ë

Energetska učinkovitost zgradb v novi finančni perspektivi EU

ë

Energetsko upravljanje v vzgojno-izobraževalnih zavodih:

primeri saniranih in novozgrajenih objektov

ë

Energetski monitoring: spremljanje kazalnikov in dokazovanje prihrankov energije

ë

Ukrepi organizacijskega upravljanja za zmanjševanje porabe energije

ë

Optimiziranje rabe energije, sodobni sistemi in primeri dobre prakse

 

 

OBVEZNE PRIJAVE: www.eudom.si/konrefenca

Udeležba je za predstavnike srednjih šol, dijaških domov in sorodnih javnih zavodov brezplačna.

Kotizacija za pravne osebe in druge udeležence: 300,00 EUR.

 

9.30─10.00

Registracija

10.00─12.00

Nova finančna perspektiva EU s področja energetske učinkovitosti zgradb

Mag. Jani Turk, Direktorat za energijo Ministrstva RS za infrastrukturo, Sektor za učinkovito rabo in obnovljive vire

Energetska sanacija vzgojno-izobraževalnih zavodov

Mateja Tilia, Direktorat za investicije Ministrstva RS za izobraževanje, znanost in šport, Vodja sektorja za investicije v visokošolsko in znanstveno strukturo

Organizacija energetskega upravljanja energetsko saniranih zgradb

Cveto Fendre, Šolski center Velenje

Energetsko upravljanje visoko informatizirane stavbe

Mag. Jure Vetršek, Inovacijsko-razvojni inštitut (IRI) Univerze v Ljubljani

12.00─13.00

Odmor

13.00─15.00

Energetski monitoring - osnovno orodje energetskega upravljanja

Primož Praper, EUTRIP, d. o. o.

Sodobni centralni nadzorni sistemi objektov

Toni Rošer, MIEL inženiring , d. o. o.

Uvajanje avtomatiziranih mikroklimatskih sistemov v bivalne in delovne prostore

Franci Kričaj, Controls.si, Uradni zastopnik v Sloveniji in Hrvaški za podjetje Saia-Burges Controls

Predstavitev EU CIP projekta SmartBuild

Cveto Fendre, Šolski center Velenje

15.00─16.00

Ogled energetsko saniranih objektov Šolskega centra Velenje

Cveto Fendre, Šolski center Velenje

 

Graf porabe energija-rr.siTrajnostna informacijska mreža obnovljivih virov energije in učinkovite rabe energije (TIM OVE URE) bo v torek, 17. junija 2014, v prostorih poslovne stavbe Tehnopolis (Kidričeva ulica 24, 3000 Celje) organizirala strokovni posvet »Doseganje ciljev pri energetskih sanacijah«. VABIMO VAS, da se nam pridružite!
 

Na strokovnem posvetu z naslovom »Doseganje ciljev pri energetskih sanacijah« bomo skupaj iskali odgovore na vprašanja:

  • Kako je s spremljanjem kazalnikov in poročanjem o izvedenih energetskih sanacijah?
  • Ali so doseženi zastavljeni cilji energetskih sanacij?
  • Ali so obljubljeni prihranki realni?
  • Kaj storiti v primeru, da prihrankov ne dosegamo?
  • Koliko je možno prihraniti z dobrim energetskim upravljanjem stavb?
  • Kaj je digitalni obratovalni monitoring (DOM)?

 

 
Kotizacija: 100 EUR + DDV (na osebo)
Prijave zbiramo do vključno petka, 13. junija 2014, oz. do zapolnitve mest.

0106 foto - novca - aktualni razpisiV drugi polovici maja 2014 sta bila objavljena dva razpisa za ukrepe zagotavljanja prihrankov energije pri končnih odjemalcih. Izdajatelja razpisov sta E3, d. o. o., in Elektro Gorenjska Prodaja, d. o. o.  Datuma zaključka objave razpisa sta 10. junij 2014 in 13. junij 2014.

 

 

Več informacij o razpisih:

Vodja usposabljanja Primož Praper

V torek, 21. januarja 2014, je podjetje EUTRIP, d. o. o., v sklopu Kompetenčnega centra za trajnostno gradnjo in okoljske tehnologije  ̶  za trajnostno prihodnost izvedlo notranje usposabljanje na temo energetske učinkovosti stavb.

Novice TIM OVE URE

Naročite se na novice